Träffa socialnämndens ordförande

Vill du som anhörig berätta om din närståendes vardag? Som anhörig ges du möjlighet att berätta och lämna din bild av den verksamhet som din närstående nyttjar, både ris och ros.

Läs mer