Akut vattenläcka i Staffanstorp

Just nu tisdagen den 29 november 2016 har det inträffat en akut vattenläcka på Oxievägen i Staffanstorp. Här ser du fastigheterna som påverkas av läckan och utan vatten

Läs mer

Åter ordinarie dricksvatten i Hjärup

Från och med onsdag den 9 november kommer dricksvattnet åter från Ringsjöverket. De sista installationerna av den nya UV-anläggningen på Ringsjöverket är nu genomförda.

Läs mer

Risk för grumligt vatten

Du som bor i Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Vellinge och delar av Lunds kommun kan de närmaste dygnen få missfärgat och grumligt vatten i kranen. Vattnet håller dock godkänd vattenkvalitet.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Från onsdagen den 5 oktober fram till vecka 45 kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av ökade mängder vatten från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Läs mer

Motionering av vattenventiler i Staffanstorp

Från augusti 2016 till december 2016 kommer VA-verket att motionera vattenventiler i Staffanstorp. Vid motioneringen kommer ventilerna att öppnas och stängas ett par gånger för att se att de fungerar som de ska.

Läs mer

Gott samarbete vid arbetet med spolning av vattenledningsnätet

VA-verket tackar alla abonnenter, boende och företag i Hjärup för ett mycket gott samarbete vid arbetet med spolningen av dricksvattenledningarna.

Läs mer