Spolning av vattenledningsnätet på Vikhem

Tisdagen den 23 februari och onsdagen den 24 februari spolas vattenledningsnätet i Vikhem III. Detta för att säkra vattenkvaliteten och minska risken för problem med missfärgning av dricksvatten vid framtida ledningsarbete inom Vikhemsområdet.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Från måndagen den 7 december fram till vecka 6 2016 kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av ökade mängder vatten från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning under ett dygn den 7-8 april

Under den 7-8 april kommer ökade mängder vatten från Ringsjöverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Vombverket

Läs mer

Dricksvatten i Staffanstorps kommun är säkert

Med anledning av diskussioner i media om perflouerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten, kan vi konstatera att dricksvatten i Staffanstorps kommun uppfyller Livsmedelsverkets krav.

Läs mer

72 mil vattenledningar ska underhållas

En stor satsning pågår sedan flera år för att successivt byta ut alla gamla vattenledningar i kommunen.
– De rör som är av järn börjar bli gamla. I dag lägger vi ner plaströr med en hållbarhet på minst 45-50 år, säger Staffanstorps kommuns tekniske chef Ralp Hargemyr.

Läs mer

Akut vattenläcka på Kyrkvägen, Magnesväg och Hugesväg

Just nu fredagen den 27 december har det inträffat en akut vattenläcka vid Kyrkvägen, Magnesväg och Hugesväg i Staffanstorp.

Läs mer