Flödesförändring av dricksvattenförsörjning i Hjärup

Fredagen den 15 mars kommer dricksvattenflödet ändras från 100 procent leverans från Ringsjöverket till 50 procent Bolmenvatten från Ringsjöverket och 50 procent från Vombverket.

Läs mer