Skatten blir oförändrad nästa år

Kommunalskatten blir oförändrad i Staffanstorps kommun. Beslutet fattades under onsdagens kommunfullmäktige. Skattesatsen kommer även nästa år 2021 vara 19,54 kronor.

Läs mer

Staffanstorps kommun väl rustad i coronakrisen

Coronapandemin har blivit en stor påfrestning, inte bara för samhället i stort utan även för den globala konjunkturen. Staffanstorps kommun står väl rustade.

Läs mer

Tekniskt problem med fakturor

På grund av ett tekniskt problem har samtliga barnomsorgs- och äldreomsorgsfakturor för maj månad skickats ut i pappersformat. De kunder som har E-fakturor har felaktigt fått sina fakturor i pappersformat istället. Vi beklagar det […]

Läs mer

Goda resultat i en utmanande tid

2012 var ett händelserikt och spännande år i Staffanstorps kommun. Läs vad kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M) skriver i förordet till årsredovisningen för år 2012.

Läs mer