E-tjänst för dig som söker försörjningsstöd

Från den 1 juni sker nyansökningar om försörjningsstöd via kommunens e-tjänst. Sedan den 1 februari har kommuninvånare haft möjlighet att ansöka om fortsatt försörjningsstöd digitalt.

Läs mer

Nya telefontider för ekonomiskt bistånd

Från och med den 12 april har ekonomiskt bistånd nya telefontider. Sedan införandet av digital ansökan om försörjningsstöd går det även att kommunicera direkt via e-tjänsten.

Läs mer

Ny e-tjänst för dig som söker ekonomiskt bistånd

Den 1 februari lanserar Staffanstorps kommun en e-tjänst för dig som söker fortsatt ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som tidigare har sökt ekonomiskt bistånd kan lämna in din fortsatta ansökan digitalt.

Läs mer