Eldningsförbud i Staffanstorps kommun

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Staffanstorp och Lomma med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet gäller från och med den 23:e maj klockan 12.00, och varar tills vidare.

Läs mer

Elda rätt när kylan kommer

Det har blivit allt populärare att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna. Vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan lukta illa, sprida sot och bli problem för hälsan genom att orsaka irritation i luftvägarna.

Läs mer

Eldningsförbudet hävt

Med anledning av den sjunkande temperaturen i kombination med regnandet har Räddningstjänst Syd gjort bedömningen att ett fortsatt eldningsförbud inte krävs inom Område Syd.

Läs mer

Eldningsförbud i område Syd

Den senaste tidens varma och torra väderlek har medfört att det är mycket eller extremt torrt. Därför råder nu eldningsförbud i följande geografiska område; Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Lomma, Sjöbo, Simrishamn, Skurup, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge, Skurup och Burlövs kommuner.

Läs mer

Eldningsförbudet har upphört

Ändrade väderförhållanden som innebär lägre brandrisk gör att eldningsförbudet hävs i dag torsdagen den 8/8 i följande geografiska område: Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Lomma, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Kävlinge, Skurup och Burlövs kommuner.

Läs mer

Antändningsrisk i skog och mark

De senaste dagarnas torra och varma väderlek har medfört att antändningsrisken i skog och mark nu är en 4 enligt SMHIs prognoser vilket är det näst högsta värdet på skalan.

Läs mer