Dags att tycka till om Staffanstorp

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? I så fall tillhör du de 1 200 som slumpmässigt valts ut att delta. Ta din chans att tycka till om Staffanstorps kommun. Dina svar hjälper oss att förbättra […]

Läs mer

Nya enkätresultat publicerade

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola.

Läs mer

Bibliotekets enkätresultat publicerade

Under november 2016 genomförde kommunen en enkätundersökning på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Vid denna senaste undersökning valde 273 besökare att besvara enkäten.

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens enkätresultat publicerade

Under hösten 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för tredje året i rad. Totalt är det drygt 8 500 svarande från 78 kommuner runtom i landet.

Läs mer

Hjälp oss att förbättra ditt bibliotek!

Vad tycker du om bibliotekets utbud och öppettider? Är våra arrangemang bra? Vad kan vi bli bättre på? Ta chansen att delta i bibliotekets enkätundersökning!

Läs mer

Tyck till om biblioteket!

Vad tycker du om bibliotekets utbud och öppettider? Är våra arrangemang bra? Vad kan vi göra bättre?

Läs mer