Barnomsorgsfakturorna är försenade

Barnomsorgsfakturorna till vårdnadshavare med barn placerade på kommunala förskolor och fritidshem kommer denna månad att bli försenade på grund av ett fel i vårt it-system.

Läs mer

Försenade e-fakturor

På grund av tekniska problem hos vår leverantör, som har hand om utskick av våra e-fakturor för barnomsorg och äldreomsorg, har inga e-fakturor skickats ut till internetbankerna.

Läs mer