Satsning på femåringar

Staffanstorps kommun kommer under läsåret 2015/2016 satsa på att vidareutveckla femårsverksamheten på flera av de kommunala förskolorna. Detta kommer att ske genom att förskolornas lägger lite mer fokus på denna grupp med femåringar.

Läs mer