Finansmarknadsminister Peter Norman besökte Baldersskolan

Fredagen den 7 februari besökte finansmarknadsminister Peter Norman Baldersskolan och träffade elever, rektor Anne Björcke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic, kommundirektör Ingalill Hellberg och produktionschef Anci Stjerna.

Läs mer