Markarbete med fjärrvärme i centrala Staffanstorp

Från vecka 16 till vecka 28 kommer det att pågå ett större markarbete med förläggning av fjärrvärme i centrala Staffanstorp. Arbetet kommer tidvis påverka framkomligheten utmed berörda gång-, cykel- och bilvägar.

Läs mer

Avbrott i fjärrvärmenätet i Staffanstorp

E-on har en akut läcka på fjärrvärmenätet i Staffanstorp vilket berör samtliga fjärrvärmekunder.

Läs mer