Förebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen

Det förebyggande arbetet i Staffanstorps kommun organiseras delvis om för att effektivare möta medborgarnas förväntningar och önskemål.

Läs mer