Nya förskoleavdelningar i Hjärup

Den 1 februari kommer vi att öppna nya förskoleavdelningar i Hälsomedicinskt centers lokaler på Centrumstigen i Hjärup, dessa kommer att tillhöra Lapptäckets förskola. Förskoleavdelningarna kommer att ta emot ca 50 barn totalt.

Läs mer

Ny förskola i Hjärup planeras

Ny förskola i Hjärup öppnas för att kunna möta behov och efterfrågan. Förskolan ska ligga i Hälsomedicinskt centers lokaler på Centrumstigen 1 och ska öppna i slutet av januari 2016. Lokalerna kommer att anpassas för barn i 1-5 års åldern.

Läs mer

Satsning på femåringar

Staffanstorps kommun kommer under läsåret 2015/2016 satsa på att vidareutveckla femårsverksamheten på flera av de kommunala förskolorna. Detta kommer att ske genom att förskolornas lägger lite mer fokus på denna grupp med femåringar.

Läs mer

Ny förskola i Hjärup 2016

Behovet av förskoleplatser i Hjärup växer i takt med att orten växer och barnfamiljer flyttar in. Staffanstorps kommun har därför beslutat att bygga en helt ny förskola, belägen precis väster om den nya Uppåkraskolan.

Läs mer

Krafttag mot stress och för välbefinnande

Staffanstorps kommun blir först i Skåne inom förskoleverksamhet att arbeta med metoder för att öka välbefinnande och minska stressen. Cirka 50 personal, 175 barn och 350 föräldrar på Borggårds förskola, Kyrkbyns förskola och fyra familjedaghem omfattas framöver av metodiken från den ideella föreningen ”Drömmen om det goda”.

Läs mer

Förskola ”Lilla Ny” i Hjärup

Den tillfälliga förskolan Lilla Ny som ska bedrivas i öppna förskolans lokaler på Centumstigen 4d, kommer att öppna den 7 januari.

Läs mer