Satsning på femåringar

Staffanstorps kommun kommer under läsåret 2015/2016 satsa på att vidareutveckla femårsverksamheten på flera av de kommunala förskolorna. Detta kommer att ske genom att förskolornas lägger lite mer fokus på denna grupp med femåringar.

Läs mer

Ny förskola i Hjärup 2016

Behovet av förskoleplatser i Hjärup växer i takt med att orten växer och barnfamiljer flyttar in. Staffanstorps kommun har därför beslutat att bygga en helt ny förskola, belägen precis väster om den nya Uppåkraskolan.

Läs mer

Krafttag mot stress och för välbefinnande

Staffanstorps kommun blir först i Skåne inom förskoleverksamhet att arbeta med metoder för att öka välbefinnande och minska stressen. Cirka 50 personal, 175 barn och 350 föräldrar på Borggårds förskola, Kyrkbyns förskola och fyra familjedaghem omfattas framöver av metodiken från den ideella föreningen ”Drömmen om det goda”.

Läs mer

Förskola ”Lilla Ny” i Hjärup

Den tillfälliga förskolan Lilla Ny som ska bedrivas i öppna förskolans lokaler på Centumstigen 4d, kommer att öppna den 7 januari.

Läs mer

På Totte är barnen ute i alla väder

– Vi är en förskola som tillämpar utepedagogik. Våra barn vistas utomhus minst 80-85 procent av dagen, berättar förskolechef Maths Andersson på föräldrakooperativet Totte i Tottarp.

Läs mer

Lösning på gång för förskolesituationen i Hjärup

För att lösa det kortsiktiga behovet av förskoleplatser i Hjärup januari – maj 2015 föreslås att Öppna förskolans nuvarande lokaler tas i anspråk för en förskoleavdelning. Beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden den 3 november och därefter kommer ytterligare information här via webbplatsen.

Läs mer