På Totte är barnen ute i alla väder

– Vi är en förskola som tillämpar utepedagogik. Våra barn vistas utomhus minst 80-85 procent av dagen, berättar förskolechef Maths Andersson på föräldrakooperativet Totte i Tottarp.

Läs mer

Lösning på gång för förskolesituationen i Hjärup

För att lösa det kortsiktiga behovet av förskoleplatser i Hjärup januari – maj 2015 föreslås att Öppna förskolans nuvarande lokaler tas i anspråk för en förskoleavdelning. Beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden den 3 november och därefter kommer ytterligare information här via webbplatsen.

Läs mer

Nya Almlunda förskola

Sommaren 2016 ska Kyrkheddinges nya förskola vara klar att tas i bruk om allt går enligt planerna.

Läs mer

Satsningar på barn

Flera stora investeringar inom förskola och skola görs av kommunen under 2014. Satsningarna sker främst inom IT, på sommarskola samt på vidareutbildningar för personal.

Läs mer

Förskolan Boken öppnar i Hjärup den 4 mars

Den tillfälliga förskolan i gamla bibliotekets lokaler i Hjärup kommer att öppna den 4 mars 2013 under namnet Förskolan Boken. Antalet platser som erbjuds är ca 20 stycken.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för området Pihlängen

Samråd kring detaljplanen för området Pihlängen söder om Bergströmshusen pågår 2012-07-09 – 2012-09-03. Samrådsmöte hålls onsdagen den 22 augusti 2012 kl 18.00 i Rådhuset, Staffanstorp.

Läs mer