Reviderade tillämpningsanvisningar förskola och fritidshem

Reviderade tillämpningsanvisningar vad gäller förskola och fritidshem beslutades av kommunfullmäktige 2020-09-30.

Läs mer

Uppdaterade e-tjänster inom förskola, familjedaghem och fritidshem

Nu är våra nya e-tjänster för förskola, familjedaghem och fritidshem uppdaterade och i drift. I samband med detta har vi även infört Vklass för fritidshem där du som vårdnadshavare har tillgång till ytterligare tjänster.

Läs mer

Dexter stängs den 19 januari

Staffanstorps kommun kommer att byta plattform för e-tjänster inom förskola och fritidshem. Dexter kommer därför att stängas ner torsdagen den 19 januari. Därefter kommer uppgifterna att konverteras till det nya programmet som öppnas onsdagen 25 januari.

Läs mer

Barnen fick bygga en helt ny stad

– Vi har lärt oss att man måste ha byggnadslov och att skattepengarna går till kommunerna, sjukhus, polis och brandmän.

Läs mer

Utvecklingsprojekt: ett fritidshem i toppklass

Under tre läsår pågår ett utvecklingsprojekt av fritidshemmet på samtliga skolor i Staffanstorp. Projektets syfte är att ytterligare höja kvaliteten och likvärdigheten i Staffanstorps fritidshem.

Läs mer

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, förskola/fritidshem

Den 1 januari 2016 kommer avgiftsnivåerna för förskola/fritidshem att höjas. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats och kommer att ligga på 43 760 kr per månad.

Läs mer