Har du tid, spelar ett instrument och gillar att engagera dig ideellt?

Under tio år har två trogna spelmän på Medelpunkten underhållit helt ideellt på sångstunder fredag förmiddag och skänkt stor glädje och livskvalitet för många seniorer i Staffanstorp.

Läs mer