Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 20 maj, presenterar Myndigheten för delaktighet sin kommunuppföljning där man kan se hur landets kommuner arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, fysisk tillgänglighet, transport, arbetsmarknad samt kultur och idrott.

Läs mer