Ny gång och cykelväg på Järnvägsgatan

En ny gång och cykelväg ska anläggas på Järnvägsgatan, från Valhallavägen till Industrivägen. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 42 och vara slutfört till nyår.

Läs mer