Vatten- och avloppsarbete i Staffanstorp

Måndagen den 13 oktober startar ett stort vatten- och avloppsarbete mellan Kyrkheddinge och Staffanstorp. Det omfattar både vatten- och avloppsarbete samt ombyggnad av Truckvägen. Arbetet görs i gemensamt projekt mellan VA-verket och Gatuavdelningen.

Läs mer

Många tunnor gör att påsen hamnar rätt

Det är inte roligt att råka trampa i hundbajs, vare sig vi befinner oss i naturområden, parker, på lekplatser eller på vägar, stigar och trottoarer därför har Staffanstorps kommun satsat på många hundbajstunnor.

Läs mer

Varning för is- och snöras

Enligt SMHI så ska en temperaturskiftning ske mot det varmare från och med lördag. Det innebär att snö och is på tak kan rasa ned då istapp-parnas och snömassornas tyngd ökar.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Från och med torsdagen den 19 september kommer det att bli störningar i trafiken på grund av arbetet med ombyggnaden av korsningen Malmövägen/Tingsvägen till cirkulationsplats.

Läs mer

Gamla busstationen byggs om till bilparkering

Gamla busstationen på hörnet Skånevägen/ Storgatan byggs tillfälligt om till bilparkering. Infart till parkeringen blir från Storgatan och med utfart både till Storgatan och Skånevägen

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Vecka 37 påbörjas arbetet med ombyggnad av vägkorsningen Malmövägen/Tingsvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnaden ger större säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafikanter i korsningen.

Läs mer