Försening av vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

VA-arbetet vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen har drabbats av ytterligare försening. Arbetet med återställning och asfaltering kommer att färdigställas under tisdagen den 17 september. Korsningen är åter helt öppen för trafik onsdagen den 18 september.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge. En ny spillvattenpumpstation ska byggas på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra. En ny spillvattenpumpstation ska byggas vid Phils väg. Se avstängningar och ersättningsvägar här på sidan.

Läs mer