Ny organisation för överförmyndare

En ny organisation gör att det nu är lättare för enskilda medborgare att ta kontakt med överförmyndaren. De fyra samarbetskommunerna
Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma har sedan årsskiftet gemensam handläggning av sina överförmyndarärenden.

Läs mer