Upprustning av grönstråk i västra Hjärup

Nu är det dags att rusta upp vändzonerna som vetter ut mot gång- och cykelvägen som går igenom området Namnbyn i Hjärup. Gamla, förvuxna buskage kommer att röjas för att ge plats åt nya, blommande buskar. Likaså kommer nya träd med stora prydnadsvärden att planteras in utmed grönstråket.

Läs mer

Upprustning av Roos damm

Nu är det dags för Roos damm att få sig ett lyft. Syfte är att ge parken tydligare stadsparkskaraktär. Detta ska uppnås genom nya perennplanteringar, lökplanteringar, häckplantering samt med nya blommande buskar och träd med stora prydnadsvärden.

Läs mer

Mellanvångsparken med ny lekplats och parkmiljö

Med byggstart i vecka 43 påbörjades en ny lekplats i Mellanvångsparken. I anslutning till lekplatsen skapas också ett nytt parkområde med nya gång- och cykelvägar i parkens västra delar. Projektet beräknas vara klart till våren 2015.

Läs mer

Många tunnor gör att påsen hamnar rätt

Det är inte roligt att råka trampa i hundbajs, vare sig vi befinner oss i naturområden, parker, på lekplatser eller på vägar, stigar och trottoarer därför har Staffanstorps kommun satsat på många hundbajstunnor.

Läs mer

Himalayabjörkar på Månområdet nedsågade för andra gången

Staffanstorps kommun arbetar för att utveckla parker och grönområden till attraktivare miljöer. En del i detta är att plantera nya träd av olika arter. På Månområdet i parken söder om Fullmånen har det planterades himalayabjörk i två omgångar som någon har sågat ner.

Läs mer

Borggårdsängen blir park

I vecka 46 startar anläggningen av den nya parken. Då kommer över 1000 plantor att ta plats på Borggårdsängen för att skapa en mer innehållsrik parkmiljö och ett mer upplevelserikt gångstråk längs med Borggårdsbäcken.

Läs mer