Sveriges jobbigaste mässa – Yrkes SM

Som ett led i arbetet kring studie- och yrkesvägledning besökte flera av skolorna i kommunen Yrkes SM i Malmö som pågick den 11-13 maj.

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 för gymnasieskolan

Bättre resultat 2014 för gymnasieelever från Staffanstorps kommun jämfört med föregående år.

Läs mer