Covid-19: Visir ska användas av vårdpersonal

Personal i kommunal hemsjukvård och i hemtjänst ska använda visir vid samtliga besök. Beslutet gäller all hemtjänstpersonal, även privata utförare och Staffanstorps kommunala hemsjukvård.

Läs mer

Förenade Care tar över den kommunala hemtjänsten

Förenade Care har vunnit upphandlingen av den kommunala hemtjänsten. Upphandlingen omfattar serviceinsatser, omvårdnadstjänster inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice.

Läs mer

Carolina, sjuksköterska: – Vill vara en glädjespridare

– Mitt yrke är verkligen roligt med många trevliga möten varje dag. Det är viktigt att alltid försöka göra det bästa av allt, att försöka vara en glädjespridare och att tänka att det alltid finns hopp.

Läs mer