Hjärupsdagen söndagen den 3 juni

Hjärups Byalag arrangerar i anslutning till den irländska festivalen på Jakriborg den 2 juni en Hjärupsdag söndagen den 3 juni med massor av aktiviteter i Hjärups gamla centrum.

Läs mer