Antagen detaljplan

Detaljplanen för Klockaregårdsvägen har antagits. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en förtätning med åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup.

Läs mer

Lyckad irländsk folkmusikfestival för femte året

En stor publik på fler än 1000 personer kom till Hjärup och Jakriborg när Staffanstorps kommun bjöd på sin traditionella irländska musikfestival i helgen.

Läs mer

Möt Uppåkraskolans rektor

Ulrika Narling, rektor för Uppåkraskolan i Hjärup: ”Närheten till utgrävningarna är spännande!”

Läs mer

Byggstart Åkerslundshusen i Hjärup

Inom kort påbörjar NCC entreprenaden för anläggande av allmän plats inom det nya bostadsområdet Åkerslundshusen.

Läs mer

Förskoleverksamheten i Hjärup

Nu har planering och utbyggnation av förskolorna i Hjärup fått fart. Dessa moderna förskolor kommer att tillgodose högt ställda pedagogiska krav, ge inspirerande och utmanande miljöer och på samma gång tillgodose pedagogernas behov av funktionella arbetsplatser. Fram till dess att verksamheterna är utbyggda och i drift behöver nuvarande lokaler nyttjas på bästa sätt.

Läs mer

Förändringar för Lapptäckets förskola och öppna förskolan i Hjärup

Nya förskoleavdelningar under Lapptäckets förskola (vilka ska inrymmas i Hälsomedicinskt centers gamla lokaler i Hjärup), var planerade för att ta emot förskolebarn 1 februari 2016. Tyvärr har tillträde till lokalerna försenats och i bästa fall kan förskolebarn tas emot 1 mars.

Läs mer


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »