Träning i våra inomhusanläggningar

Staffanstorps kommun har beslutat att öppna våra inomhusanläggningar ytterligare.

Läs mer

Badet, idrottshallar och Värmeverket öppnar nästa vecka

Bråhögsbadet, fritidsgård och idrottshallar har på grund av coronapandemin stängts under en tid. Nästa vecka öppnar utomhusbadet, idrottshallar och fritidsgårdar upp. Däremot görs det med begränsningar.

Läs mer

Hjärup växer och utvecklas

Nyligen invigdes den nya toppmoderna fotbollsanläggningen Uppåkravallen med nytt klubbhus för Uppåkra IF, två nya konstgräsplaner och en ny A-plan i gräs. Strax efter årsskiftet planeras startskottet för byggandet av en helt ny skola och idrottshall alldeles norr om fotbollsanläggningen. Senare under våren ska nya Hjärups park börja anläggas.

Läs mer

Ny grundskola och idrottshall ska byggas i Hjärup

Hemsö har vunnit en upphandling gällande uppförande och uthyrning av en grundskola och idrottshall i Hjärup. Skolan kommer att rymma 420 elever i årskurs F-6 och beräknas stå klar sommaren 2016. Hemsö kommer efter färdigställandet hyra ut byggnaderna till kommunen under en period av 25 år.

Läs mer