Staffanstorps invånare ökar

Staffanstorp har hittills i år ökat med 61 personer. Vid årets början var vi 22 672 invånare och har nu ökat till 22 733 vid februari månads utgång.

Läs mer

Staffanstorps invånare ökar

Vid årets början var vi 22 534 invånare, nu har invånarantalet ökat till 22 651 vid oktober månads utgång. Fler Staffanstorps-invånare har det aldrig funnits.

Läs mer