Del av Lommavägen i Hjärup stängs

Nu startar Trafikverket arbetet med de tillfälliga järnvägsspåren genom Hjärup. Därför måste Lommavägen stängas på en kortare sträcka vid järnvägsbron. Trafiken leds om via Jakriborg och Banvallsvägen, och via Väståkravägen.

Läs mer

Tillfällig bro för Vragerupsvägen i Hjärup

De två broarna vid trafikplats Alnarp som krävde E6:ans totalavstängning gick som planerat. Nästa fokus för Trafikverket är att bygga de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup, bygga nya spår i Arlöv och den nya stationen i Arlöv.

Läs mer

Trafikverket ställer ut järnvägsplan för Flackarp-Arlöv

Flackarp-Arlöv, fyra spår – det är namnet på det projekt som ska bygga ut åtta kilometer av Södra stambanan till fyra spår. Projektet är efterlängtat, eftersom sträckan länge varit en flaskhals i det svenska järnvägsnätet och Trafikverket ställer nu ut järnvägsplanen samt håller samråd för projektets yt- och grundvattenpåverkan.

Läs mer

Äntligen klartecken för fyra spår

Regeringen har gett klartecken till Trafikverket att inleda processen för att bygga bort flaskhalsen mellan Flackarp och Arlöv. Det betyder att det blir fyra spår genom Hjärup, tre järnvägsbroar över spåren istället för nuvarande underfarter, samt en ombyggnad av järnvägsstationen
i Hjärup.

Läs mer

Var ska järnvägen för Simrishamnsbanan gå?

Trafikverket utreder var det nya spåret mellan Malmö, Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tomelilla & Simrishamn kan byggas. Nu inleds samråd med allmänheten för att informera om arbetet och samla in synpunkter om resultaten.

Läs mer