Samråd och granskning av detaljplaner

2016-03-07 till och med 2016-04-03 pågår samråd respektive granskning av detaljplanen för del av Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV i Staffanstorp och detaljplanen för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen i Hjärup.

Läs mer

Samråd kring detaljplan för ny bebyggelse längs Klockaregårdsvägen

Längs Klockaregårdsvägen i Hjärup planeras åtta nya radhus. Förslaget till detaljplan för den nya bebyggelsen är ute på samråd 2015-10-26 — 2015-11-23.

Läs mer