Förenade Care tar över den kommunala hemtjänsten

Förenade Care har vunnit upphandlingen av den kommunala hemtjänsten. Upphandlingen omfattar serviceinsatser, omvårdnadstjänster inklusive delegerad hemsjukvård, ledsagarservice och avlösarservice.

Läs mer

Förslag om privatisering av kommunal hemtjänst

Ett förslag om privatisering av den kommunala hemtjänsten ska behandlas på omsorgsnämndens nästa sammanträde.

Läs mer