Christian Sonesson, (M), blir ny kommunstyrelseordförande

Den moderata fullmäktigegruppen i Staffanstorp utsåg den 4 oktober enhälligt Christian Sonesson att efterträda den avgående kommunstyrelseordföranden Michael Sandin.

Läs mer

Michael Sandin blir regionråd

Michael Sandin, (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp sedan 2003, har beslutat att söka nya utmaningar inom politiken. Tisdagen den 25 september utsågs Michael Sandin till ny ordförande för Region Skånes vårdproduktionsberedning.

Läs mer