Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 17 december 2012, kl. 16.00. 
På mötet behandlas bland annat investeringsbudget för år 2013 och direktiv för framtagande av förslag till budget för år 2014.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 29 oktober 2012, kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat delårsbokslut för Staffanstorps kommun.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 24 september 2012, kl 18.00.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 11 juni 2012, kl 9.00.

Läs mer

Beslut vid senaste fullmäktige

Kommunfullmäktige, Staffanstorps kommuns högsta beslutande församling, hade sitt senaste sammanträde den 23 april. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste ärendena.

Läs mer