Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndag den 13 februari klockan 18.

Läs mer

Följ den politiska debatten här!

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndag den 19 december klockan 16. På mötet behandlas bland annat: Informationsärende om Staffanstorps kommuns internationella engagemang, Ny hyresmodell för kommunens verksamhetsfastigheter med mera.

Läs mer

Följ den politiska debatten här!

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndag den 21 november klockan 18. Följ till exempel utvecklingen om hyreslägenheter, ingen folkomröstning – syftet med en sådan anses vara uppfyllt.

Läs mer