Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 17 oktober, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges extrainsatta sammanträde direkt via webben, den 22 augusti, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat lämnas information gällande förutsättningar för budget 2017.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 13 juni, kl. 9. Vid sammanträdet kommer bland annat årsredovisning 2015 att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 21 mars, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat medborgarförslag och motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 14 december, kl. 15. Vid sammanträdet behandlas bland annat kulturlyftet, motioner med mera.

Läs mer

Utställning 2 för detaljplan

Detaljplanen för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen i Hjärup går idag ut på en andra utställning.

Läs mer