Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 12 juni, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat antagande av ny taxa för Staffanstorps allmänna vatten- och avloppsanläggning samt motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 24 april, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat årsredovisning 2016 för Staffanstorps kommun, information om koncernbolagens bokslut samt motioner att behandlas.

Läs mer

Ställ frågor om kommunens årsredovisning

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag 24 april kl. 18. Ett av ärendena som behandlas vid sammanträdet är kommunens årsredovisning och i samband med det finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 3 april, kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat ändrad taxa för avgifter i musikskolan, ändring i musikskolechecksystemet samt motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 6 mars , kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat kostpolicy för Staffanstorps kommun, antagande av strukturplan för MalmöLundregionen samt motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 12 december, kl. 16. Vid sammanträdet kommer bland annat motioner att behandlas.

Läs mer