Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 29 oktober 2012, kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat delårsbokslut för Staffanstorps kommun.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 24 september 2012, kl 18.00.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 11 juni 2012, kl 9.00.

Läs mer

Beslut vid senaste fullmäktige

Kommunfullmäktige, Staffanstorps kommuns högsta beslutande församling, hade sitt senaste sammanträde den 23 april. Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste ärendena.

Läs mer

Följ den politiska debatten här!

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndag den 23 april klockan 18. På mötet behandlas bland annat årsredovisning för år 2011, besvarande av medborgarförslag och motioner och valärenden.

Läs mer

Beslut vid senaste fullmäktige

Kommunfullmäktige hade sitt senaste sammanträde den 13 februari. Här följer en sammanfattning av de viktigaste ärendena.

Läs mer