Christian och Pierre – vår nya politiska duo

Vid årsskiftet utsågs kommunalrådet Christian Sonesson (M) till ny ordförande i kommunstyrelsen i Staffanstorp. Från 1 februari fick även oppositionen en ny företrädare. Pierre Sjöström (S) är nytt kommunalråd och ny andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs mer

Christian Sonesson, (M), blir ny kommunstyrelseordförande

Den moderata fullmäktigegruppen i Staffanstorp utsåg den 4 oktober enhälligt Christian Sonesson att efterträda den avgående kommunstyrelseordföranden Michael Sandin.

Läs mer