Vill du bli någons kompis?

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Nu söker vi fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med olika funktionshinder (fysiska, psykiska och eller intellektuella).

Läs mer

Vill du bli någons kompis?

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Nu söker vi fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med olika funktionshinder (fysiska, psykiska och eller intellektuella).

Läs mer

Vill du bli någons kompis?

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter?

Läs mer

Ensamkommande barn och människor på flykt

Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till vårt län.

Läs mer