400 kilovoltsledningen genom Staffanstorp flyttas

Vid en första genomläsning av Regeringsbeslutet om Svenska Kraftnäts 400 kV-kraftledning i norra delen av Staffanstorps tätort så kan man glädjande konstatera – äntligen flyttas den stora kraftledningen bort ifrån de boendes närmiljö.

Läs mer

Lång handläggningstid av kraftledningsärende

Femton år har gått sedan Staffanstorps kommun första gången begärde att statliga Svenska kraftnät skulle gräva ner kraftledningen i norra Staffanstorp. Tre kommunstyrelseordförande har drivit ärendet och två regeringar har haft frågan på sitt bord.

Läs mer

Ålderdomligt synsätt på kraftledningar

Energimarknadsinspektionens yttrande till regeringen för kraftledningen intill bostadsområdet Trekanten i Staffanstorp visar på inspektionens ålderdomliga synsätt.

Läs mer


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »