113 13 – nytt informationsnummer som ska avlasta 112

113 13 är ett nytt nationellt informationsnummer som kommer att införas i hela Sverige med start den 11 mars 2013. Dit kan medborgare ringa för att få svar på frågor som berör störningar i samhället, som inte är av livshotande karaktär. Tanken är att det ska avlasta 112 vid allvarliga olyckor och kriser.

Läs mer