Cirkulationsplatsen vid Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen är klar

Nu är arbetet med nya trevägs cirkulationsplatsen vid korsningen Vikhemsvägen – Kronoslättsvägen klart. Måndagen den 23 maj klockan 10.00 kommer omledningen av trafiken att tas bort och cirkulationen tas i bruk.

Läs mer

Ny cirkulationsplats vid Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen

Korsningen Vikhemsvägen – Kronoslättsvägen som även är infart till östra Vikhem och infarten till Staffansvallen byggs om till en trevägs cirkulationsplats. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2016.

Läs mer