Kungörelse – Två timmarsparkering för tunga fordon i Staffanstorp och Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon inom området Staffanstorp och området Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0001 och LTF nr: 1230 2016-0002

Läs mer

Kungörelse – Ny gräns för tättbebyggt område i Hjärup

Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hjärup. LTF nr: 1230 2016-0003

Läs mer