Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till detaljplan för Bjällerpsvägen (Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl) på utställning.

Läs mer

Förlängd utställningstid för detaljplan

Förlängd utställningstid och ett nytt informationsmöte för detaljplan vid Bjällerupsvägen. Det har tyvärr visat sig att utställningshandlingarna som skickades före julhelgen inte har nått alla mottagare enligt sändlistan.

Läs mer