Utvecklingsdag med fokus på utbildning och undervisning o intentionerna i nya läroplanen Lpfö 18.

Alla ca 220 medarbetare i de kommunala förskolorna har idag utvecklingsdag med fokus på utbildning och undervisning o intentionerna i nya läroplanen Lpfö 18.Det är Ingrid Engdahl som föreläser på Medborgarhuset.  

Läs mer