VA-arbete på ledningar i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av dagvatten  och avloppsledningsnätet i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 25 oktober och beräknas pågå under vecka 44.

Läs mer

VA-arbete på Smidesvägen i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet på Smidesvägen i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 15 februari och beräknas pågå till slutet av april.

Läs mer

Ledningsrenovering i Författarbyn i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Fortsättning på andra etappen i renoveringen påbörjas i början av december 2016 och beräknas pågå under hela 2017.

Läs mer

Ledningsrenovering i Författarbyn i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Fortsättning på andra etappen i renoveringen kommer att påbörjas i början av april 2016 och beräknas vara slutförd i december 2016.

Läs mer

Ledningsrenovering i Författarbyn

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet i Författarbyn i Staffanstorp. Renoveringen kommer att utföras i flera etapper. Andra etappen i renoveringen kommer att påbörjas i början av mars 2015 och beräknas vara slutförd i november 2015.

Läs mer

Minska risken för översvämning

Felkopplade ledningar är vanligt och kan få svåra konsekvenser. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar att de har korrekta kopplingar av dag- och spillvatten.

Läs mer