Nu har alla samrådsmöten genomförts

Tack till alla som kom och bidrog med intressanta synpunkter och kunskap om både den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla och översiktsplanen Framtidens kommun – Livsoas 2039.

Läs mer

Detta tog vi med oss från den tidiga dialogen!

Medborgarperspektivet är viktigt genom hela arbetet med översiktsplanen. Därför inledde vi med en tidig dialog där medborgarna fick möjlighet att lämna synpunkter, tankar och idéer om Staffanstorp i en webbenkät.

Läs mer

Samlade åsikter om den nya badanläggningen

Den 3 maj genomfördes en medborgardialog om den nya badanläggningen som kommunfullmäktige tog beslut om i december 2016. Cirka 70 medborgare samlades och uttryckte sina åsikter om innehåll i ett framtida bad samt val av plats. Diskussioner fördes både i storgrupp och i smågrupper.

Läs mer

Medborgardialog kring trygghet

Nu fortsätter vi att utveckla medborgardialogen kring trygghetsfrågor i Staffanstorps kommun. Ni som är intresserade av att diskutera hur ni ser på trygghet och vad det betyder för er, ges här tillfälle att träffa representanter för Staffanstorps kommun och polis.

Läs mer

Medborgardialog 10 mars i Hjärup

Staffanstorps kommun bjuder tillsammans med Polisen i Staffanstorp in till medborgardialog i Hjärup.

Läs mer

Medborgardialog 4 mars i Staffanstorp och 10 mars i Hjärup

Staffanstorps kommun bjuder tillsammans med Polisen i Staffanstorp in till medborgardialog.

Läs mer