Nu skickas årets medborgarundersökning ut

Nu är det dags för Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning. Staffanstorp är en av 161 svenska kommuner som deltar.

Läs mer

Dags att tycka till om Staffanstorp

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? I så fall tillhör du de 1 200 som slumpmässigt valts ut att delta. Ta din chans att tycka till om Staffanstorps kommun. Dina svar hjälper oss att förbättra […]

Läs mer

Effektivare och bättre service

Kommunledningen har initierat ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten, transparensen och rättssäkerheten i det kommunala arbetet. Detta arbete har börjat visa resultat.

Läs mer

Över 160 000 får tycka till om sin kommun

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Staffanstorp är en av 16 skånska kommuner som deltar. I dagarna för 161 500 personer i 135 kommuner runt om i landet en enkät i brevlådan. […]

Läs mer

1200 Staffanstorpsbor får chans att tycka till om sin kommun!

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning.

Läs mer

Resultatet från årets medborgarundersökning är klart

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2015 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning. Förra medborgarundersökningen genomfördes under våren 2014.

Läs mer