Dags att tycka till om Staffanstorp

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? I så fall tillhör du de 1 200 som slumpmässigt valts ut att delta. Ta din chans att tycka till om Staffanstorps kommun. Dina svar hjälper oss att förbättra […]

Läs mer

Effektivare och bättre service

Kommunledningen har initierat ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten, transparensen och rättssäkerheten i det kommunala arbetet. Detta arbete har börjat visa resultat.

Läs mer

Över 160 000 får tycka till om sin kommun

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Staffanstorp är en av 16 skånska kommuner som deltar. I dagarna för 161 500 personer i 135 kommuner runt om i landet en enkät i brevlådan. […]

Läs mer

1200 Staffanstorpsbor får chans att tycka till om sin kommun!

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning.

Läs mer

Resultatet från årets medborgarundersökning är klart

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2015 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning. Förra medborgarundersökningen genomfördes under våren 2014.

Läs mer

Ny medborgarundersökning på gång!

Den 18 mars skickades en enkät ut till 1 200 av Staffanstorps kommuns invånare. Undersökningen är beställd av kommunen och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB). Syftet med undersökningen är att få en bra bild av vad medborgarna tycker om kommunen och dess verksamheter.

Läs mer


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »