Årets arbetslag 2020

Priset till Årets arbetslag går till arbetslaget i förskoleklass på Mellanvångssskolan. Arbetslaget består av följande pedagoger: från vänster Katarina Persson, Lotta Prumell, Ana Sadowski, Daniel Kristiansen, Johanna Wahlgren och Tea Lindbom. 

Läs mer

Goda vitsord efter skolinspektionens besök

Skolinspektionen har nyligen besökt och granskat verksamheten vid tre skolor i Staffanstorps kommun.
– Samtliga har fått positiva omdömen vilket är ett gott kvitto på stort engagemang och arbetsinsats både hos personal, skolledning, elever och vårdnadshavare, säger biträdande utbildningschef Ann Edvik vid Staffanstorps kommun

Läs mer

Skolstart med värdegrundsarbetet i fokus

– Första veckan på Mellanvångsskolan är alltid en värdegrundsvecka, berättar biträdande rektor Kim Liddell.

Läs mer

Invigning av nya Mellanvångsskolan

På onsdagen den 28 januari invigdes nya Mellanvångsskolan i Staffanstorp med ett stort öppet hus inramat av sång, musik och dans. Totalt hade nära 600 personer hörsammat inbjudan. I den stora öppna atriumgården minglade byggherrar, kommunchefer, politiker, föräldrar och skolbarn.

Läs mer

Fler lekplatser, större gympasal, större skolgård…

Mellanvångsskolans nära 300 skolbarn från F till 5 har tillfälligt bytt skollokaler och flyttat in i Bråhögsskolan. Eleverna är förtjusta, främst över de nya stora lekytorna!

Läs mer