Biltvätt på gatan, en miljöbov

Gör ett bra miljöval, tvätta inte bilen på gatan. Biltvätt på gatan och på garageuppfarter är ett miljöproblem. Miljöenheten uppmanar alla att tvätta bilen i tvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv, med rening av det smutsiga tvättvattnet innan det leds via spillvattennätet till reningsverket.

Läs mer