Välkommen till invigningen av Café Minnesvärt

En mötesplats för dig som har en minnessjukdom eller annan kognitiv sjukdom samt för dina anhöriga.

Läs mer

Synliggör verksamheter längt cykelvägar i Lundaland digitalt

Ute på landsbygden finns det många spännande verksamheter som kan synliggöras digitalt. I projektet synliggör Lundaland Digitalt genomför de digitala presentationer (flash-filmer) som fritt och utan kostnad kan publiceras på webbplatser, visas på skärmar eller inför auditorium till exempel vid föreläsningar.

Läs mer